مرکز مشاوره کوی نصر | 09921616271

مرکز مشاوره کوی نصر   مرکز مشاوره کوی نصر مرکز مشاوره گیشا فرض کنید می‌خواهیم فرضیه “تجربه” را اثبات کنیم زبان در چند سال اول زندگی لازم است اگر کسی بتواند یک زبان را به دست آورد ” روش تجربی برای مطالعه این مساله مناسب نیست. مشکل چون برای محروم کردن یک کودک غیر اخلاقی… ادامه خواندن مرکز مشاوره کوی نصر | 09921616271