مرکز مشاوره نوبنیاد

مرکز مشاوره نوبنیاد

مرکز مشاوره نوبنیاد

مرکز مشاوره سعادت آباد

فشار اجباری انسان بر آزادی زن. در این موارد، رفتار تحت فشار قرار گرفته به نظر کافی می‌رسید. این در مورد قدرت، کنترل و برابری و حقوق فرد برای وادار کردن از دیگری چیزی که به آزادی بیان نمی‌شود.  حرکت زوج‌هایی که به نظر می‌رسید که در پایان بازی رابطه آن‌ها بیشتر با هم مرتبط است. مسائل مربوط به قدرت و کنترل زوج‌های که به طور قابل‌توجهی با هم بودند، در عین پریشانی و اضطراب چند قدم از بین رفت و از بین رفت.

مرکز مشاوره مرزداران

مرکز مشاوره خانواده نوبنیاد

توالی آن‌ها بیشتر مربوط به مسائل مربوط به مسئولیت، فاصله و فاصله بود.
استقلال  تساوی  مسائل مربوط به قدرت و کنترل نیز در مورد برابری و درگیری‌ها در داخل کشور بودند. یک رابطه با یک یا دو شریک برای ایجاد محیط احساس و به برابری احترام می‌گذاشتند. نسبت به دیگران چقدر احترام می‌گذاشتند،پ چیزی که در خطر بود. خودداری از من استحقاق این را ندارم که یکی از آن‌ها باشم.

مرکز مشاوره کودک نوبنیاد

تعهد / ثبات ثبات تعهد در رابطه نیز یک مساله مکرر بود. نحوه احساس امنیت روانی یک شریک در رابطه با این موضوع به سطح قطعیت عاطفی برای هر دو شریک اشاره داشت که با هم آینده. این مساله ممکن است از نظر  یا شناسایی شود.
مشارکت ایمنی و ایمنی:رواج رفتار خشونت‌آمیز و خشونت‌آمیز گسترده بود. این یکی خیلی بزرگ بود سایه را بر بقیه روابط سایه انداخت و ظرف زناشویی را از بین برد. که در آن هر مساله‌ای می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.

مرکز مشاوره زناشویی نوبنیاد

بسیاری از زوج‌هایی که به آن‌ها اعتماد دارند، مساله اصلی با معضلات مربوط به این که چگونه پیشرفت ممکن است به دست آید بدون اعتماد. فاصله اکثر زوج‌ها در یک فرآیند تلاش برای تعیین بهینه شرکت کردند. فاصله احساسی بین آن‌ها وجود داشت. این فرآیند در یک زمان مشهود بود.
روش‌های گوناگون اما به طور معمول در تعاملات تعقیب، خروج، یا عاطفی
این جنبش‌ها در ارتباط با مسائل مورد توجه، قدرت مسئولیت‌پذیری، اطمینان خاطر و غیره صمیمیت و ارتباط بسیاری از زوج‌ها که کمی فاصله برقرار کرده بودند، با هم در کش‌مکش بودند.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *